Základní info k OGKK KARATE-CAMP 2020


Vážení rodiče,
omlouváme se, že tyto informace neposíláme 14 dní před akcí jak jsme slíbili, ale čekali jsme s vývojem COVID-19 v současné situaci a době. Soustředění se koná, ale s mírnými povinnostmi k akci, které najdete níže: 

Každý musí mít při nástupu přiložené dokumenty:
1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19
2. Prohlášení zákonného zástupce dítěte a posudek zdravotní způsobilosti dítěte
3. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (v případě že dáte dětem originál nebere pořadatel zodpovědnost za ztrátu)
4. Min. 2-3 roušky pro případ opuštění prostoru budovy nebo změny nařízení v rámci COVID v naší oblasti
5. doporučený seznam naleznete v příloze základní info OGKK Karate Camp 2020

Základní info:
NÁSTUP 8:30-9:00 Pondělí 10.8.2020 (první společné jídlo je oběd)UKONČENÍ12:30-13:00 Neděle 16.8.2020 (poslední společné jídlo je oběd)

Doplatek ve stanovené výši pro jednotlivé kluby za soustředění bude vybírán při nástupu na soustředění od 8:30-9:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ:Bez předložených dokumentů není možné se soustředění zúčastnit. V případě, že vaše dítě jeví známky nemoci prosím na soustředění nejezděte a neprodleně toto oznamte trenérovi. Pořadatel ruší stornopoplatky v případě předložení potvrzení o nemoci. V takovém případě bude vrácena celá částka na účet z kterého byla záloha přijata.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem


pořadatelský team

Jaromír Musil | jednatel spolku 
musil@karate-brno.cz | +420608805405
NIDOSHINKAN Dojo, z.s. 
Bonislav Puzrla | jednatel spolku 
puzrla@karate-hustopece.cz | +420607189305
L. F. Club Karate, z.s. 

základní-info-OGKK-KARATE-CAMP-2020

priloha_cestne_prohlaseni-COVID19