Všeobecné podmínky

PLATNOST PŘÍHLÁŠKY:
Přihláška je platná v okamžiku přijetí paltby na bankovní účet, nebo složení částky na pokladnu v plné výši poplatku za akci.

STORNO:
Bezplatné storno přijímáme do 10 pracovních dnů před zahájením akce, a to písemnou formou. Při zrušení účasti do 5 pracovních dnů se účastník zavazuje uhradit 25% katalogové ceny akce. Pokud bude účast zrušena méně než 5 pracovních dní před zahájením akce, storno poplatek je pak 50% z ceny akce. Plná cena bude účtována při neoznámené neúčasti a nezajištění náhradního účastníka nebo oznámené neúčasti 1 den před zahájením akce. Poplatek v tomto případě není třeba uhradit pouze z prokázaných důvodů hodných zvláštního zřetele.

UPOZORNĚNÍ:
Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky bez uvedení důvodu. Tato skutečnost bude zaslána žadateli na e-mailový kontakt v přihlášce. V případě nevyplnění všech požadovaných data pořadatel nebere zodpovědnost za vzniklé škody.

OSTATNÍ:
Odesláním přihlášky žadatel souhlasí se všemi podmínkami akce.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail admin@karate-camp.cz

Děkujeme team KARATE CAMP