O nás

Tyto webové stránky vznikly pod záštitou Okinawa Goju-ryu karate-Do Kyokai v České republice. Výhradní zastoupení pro tento styl karate získal klub NIDOSHINKAN Dojo, z.s. a to v roce 2006.

Záštitu nad projektem převzal člen

Prezídia ČSKe

a to Viceprezident ČSKe
Jaromír MUSIL, trenér – I. třídy UK FTVS, 7. DAN Goju-Ryu Karate a 1. DAN Shotokan Karate

V létech 2013 – 2017 tento CAMP byl věnován především členské základně ve věku od 13 do 21 let, přesněji kategorii kadetů, juniorů a U21, jako pomocný camp pro vstup a přípravu členů SCM do reprezentace.

V roce 2018 tento projekt byl na základě nového rozdělení SpS [6 – 15 let] a SCM [15 – 23 let] prostřednictvím MŠMT. Vzhledem ke skutečnosti, že většina mládežnických sportovců předchozího projektu spadalo do SCM, my jsme se rozhodli pomoci žákovské kategorii U6-U15 a zaměřit se v následujícím období těmto dětem.

Veškeré podmínky a informace naleznete v základních informacích o Karate Campu.

Všem, kteří naši práci podporují děkujeme.