Základní informace

Czech National Youth Karate Camp je akce podporovaná Českým svazem karate. V roce 2018 je zaměřen pro věkovou kategorii U6 – U15, tedy pro děti od 6 do 15 let bez omezení STV.

Základní charakteristikou Karate Campu je jednotné soustředění nadějných žákovských kategorií z celé republiky, pod vedením vlastních trenérů, kteří si vyměňují zkušenosti na poli trenérské a závodním.

Karate Camp 2018 je rozdělen do 2 disciplín KATA a KUMITE. Dále pro děti 8. – 7. Kyu jako přípravný Camp pro závodní disciplíny a děti 6. – 3.Kyu jako přípravný Camp pro zkušené závodníky

Charakteristika skupin:

  1. skupina (8. – 7. Kyu) zaměřený na výuku nových žákovských kata, nácviku kumite a základní náhled na kondiční přípravu a koordinační cvičení
  2. skupina (6. – 3. Kyu)zaměřený na výuku mistrovských kata, nácvik kumite, kondiční příprava a specializované nácviky obou disciplín. Příprava na vstup do kategorie Dorostenců a možnosti vstupu do reprezentace ČSKe.

Přítomni celého soustředění budou vybraní závodníci z řad reprezentace ČSKe, kteří budou pomáhat s přípravou dětí.